• از پذیرش حیوانات خانگی معزور هستیم
  • استعمال دخانیات در داخل اقامتگاهها ممنوع است
  • برگزاری جشن به همراه صدای موزیک های بلند مجاز نیست
  • ارائه مدرک شناسایی و محرمیت الزامیست
  • استفاده غیر مسکونی مجاز نیست
  • ورود اثاثیه حجیم و سنگین به ملک ممنوع است
  • استفاده از وسایل و امکانات ملک خارج از ملک ممنوع است
  • با توجه به شرایط ویژه ایام نوروز، روزهای نوروز قابل لغو و استرداد نیست.
  • اقامتگاههای این وب سایت فقط به خانواده اجاره داده می شود
  • اقامتگاههای این سایت به اکیپ های مجردی آقایان و بانوان اجاره داده نمی شود.