بهادرانی داریوش بهمن ۱۱, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

دکتر ابراهیم چهرازی باغبادرانی از مفاخر شهر باغبهادران را بیشتر بشناسیم

دکتر ابراهیم چهرازی باغبادرانی را بشناسیم عنوان این نوشته است تا مفاخر شهر را به همگان معرفی کنیم.

دکترابراهیم چهرازی متولد1287.تحصیل در مکتب اقا میرزا وشیخ لطف الله در باغبهادران1293.

تحصیلات ابتدایی مدرسه علمیه اصفهان شاگرد اول در امتحانات نهایی1331وسیکل اول مدرسه صارمیه اصفهان

شاگرد اول در امتحانات نهایی1303

سیکل دوممدرسه دار الفنون تهران1306

شاگرد اول در مسابقه دومین دوره محصلین به اروپا1308

دکتر طب از دانشگاه پاریس1313،دیپلم پزشکی قانونی از دانشگاه پاریس 1314

گواهی تخصصی عصاب وروان از دانشگاه پاریس1315

اخذنشان ومدال از دانشگاه پاریس1315

رئیس بخش اعصاب بیمارستان رازی1316

خدمت سربازی 1316تا1318

رئیس بخش اعصاب بیمارستان شماره1 شهرداری 1318(موسس بیمارستان چهرازی1318)رئیس تیمارستان1319

استاد کرسی بیماریهای اعصاب 1319

استاد ورئیس بخش اعصاب بیمارستان پهلوی، ازدواج1320 و5فرزند

رئیس انجمن اعصاب وروان ایران1322_عضو موسس ودبیر انجمن مبارزه با تریاک والکل ایران1322تا1334_عضو موسس ونایب رئیس انجمن برسی پولیومیلیت در ایران1323_

رئیس انجمن نورو فیزیو لوژی1323_بازرسی فنی دانشکده پزشکی_نائب رئیس کنگره جهانی مبارزه باالکلیسم اسلامبول_اخذ مدال شهر اسلامبول1335_

موسس جمعیت بهداشت روانی ایران وصاحب امتیاز مدیر مجله سلامت فکر1336_رئیس انیستیتوی اعصاب وروان دانشکده پزشکی

جمع اوری مطالب توسط سایت پر ویلا(کتاب از باغبادران تا واشنگتن)خاطرات وزندگینامه دکتر سید ابراهیم چهرازی به کوشش مرتضی رسولی پور  porvila.com

برای اطلاعات بیشتر سایت پرویلا را دنبال کنید09137090920    دکتر ابراهیم چهرازی باغبادرانی از مفاخر شهر باغبهادران را بیشتر بشناسیم


نظر بدهید